PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 04. 2017. do 21. 04. 2017.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.04.2017
294
16822
30,372,301.00
04.04.2017
409
72084
70,317,942.00
05.04.2017
212
36509
22,135,536.00
06.04.2017
456
17863
28,220,622.00
07.04.2017
235
11063
16,232,808.00
10.04.2017
302
22169
37,286,543.00
11.04.2017
291
11961
14,084,175.00
12.04.2017
324
28725
28,137,531.00
13.04.2017
454
12933
15,946,558.00
18.04.2017
423
31237
48,240,942.00
19.04.2017
510
23141
26,893,719.00
20.04.2017
137
15917
25,200,004.00
21.04.2017
267
17091
24,202,124.75
Ukupno:
4314
317515
387,270,805.75
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.04.2017
8
162000
1,684,689,967.34
04.04.2017
3
83338
851,673,027.98
05.04.2017
59
2184123
22,373,499,321.20
06.04.2017
10
160858
1,691,296,261.95
07.04.2017
6
376656
4,039,325,804.09
10.04.2017
4
32186
331,638,263.66
11.04.2017
9
255019
2,695,912,917.85
12.04.2017
5
102878
1,081,092,093.82
13.04.2017
30
1462384
14,456,502,824.48
18.04.2017
4
79717
862,368,618.88
19.04.2017
1
28300
300,837,536.85
20.04.2017
2
30335
322,845,427.00
21.04.2017
1
100
1,182,000.00
Ukupno:
142
4957894
50,692,864,065.10
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
Ukupno:
0.00