PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 08. 2018. do 20. 08. 2018.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.08.2018
393
29985
38,282,323.00
02.08.2018
165
3424
4,460,679.00
03.08.2018
190
3055
2,825,976.00
06.08.2018
155
4434
6,962,596.00
07.08.2018
228
6771
13,994,576.75
08.08.2018
155
5312
8,424,002.00
09.08.2018
197
14129
25,332,208.00
10.08.2018
188
3190
3,460,117.00
13.08.2018
250
125784
252,324,207.00
14.08.2018
79
5644
5,004,562.00
15.08.2018
57
343166
60,586,304.00
16.08.2018
137
624
637,538.00
17.08.2018
190
23774
45,663,461.00
20.08.2018
123
15002
22,995,155.00
Ukupno:
2507
584294
490,953,704.75
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.08.2018
5
110000
1,206,447,805.09
02.08.2018
8
108382
1,269,619,103.69
03.08.2018
7
120000
1,306,789,909.43
06.08.2018
7
230313
2,619,565,319.59
07.08.2018
7
175205
1,907,535,545.14
08.08.2018
4
27131
275,619,240.34
09.08.2018
34
691760
7,682,426,992.75
10.08.2018
3
15617
158,597,090.87
13.08.2018
3
21065
218,175,198.00
14.08.2018
3
70000
736,771,185.00
15.08.2018
1
369
394,830.00
16.08.2018
10
656192
6,923,416,172.80
17.08.2018
1
30
357,960.00
20.08.2018
5
25687
274,411,178.76
Ukupno:
98
2251751
24,580,127,531.46
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
03.08.2018
2
5524
5,615,211.89
06.08.2018
3
2000
2,099,523.00
15.08.2018
1
3000
3,067,047.00
20.08.2018
1
70
73,597.86
Ukupno:
7
10594
10,855,379.75