PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 03. 2017. do 22. 03. 2017.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.03.2017
363
18070
23,315,580.00
02.03.2017
308
47199
46,437,391.00
03.03.2017
346
10564
12,094,129.00
06.03.2017
699
24368
21,687,859.00
07.03.2017
967
60569
67,418,935.00
08.03.2017
388
42931
54,077,990.00
09.03.2017
388
856396
212,035,223.00
10.03.2017
349
20526
43,320,787.00
13.03.2017
284
355505
630,031,491.00
14.03.2017
189
21438
35,005,413.00
15.03.2017
426
62551
30,619,808.00
16.03.2017
262
14721
24,921,726.00
17.03.2017
272
7964
13,597,610.00
20.03.2017
841
44009
65,285,909.00
21.03.2017
374
9365
11,578,743.00
22.03.2017
327
9967
9,184,047.00
Ukupno:
6783
1606143
1,300,612,641.00
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
02.03.2017
2
90000
887,847,987.00
03.03.2017
7
179215
1,897,911,984.47
06.03.2017
1
77779
957,491,708.09
09.03.2017
2
19600
221,382,995.50
10.03.2017
2
21073
222,576,093.02
13.03.2017
1
10000
98,861,943.00
14.03.2017
1
10000
105,757,366.96
15.03.2017
1
1100
13,501,490.20
17.03.2017
2
46600
488,892,954.82
20.03.2017
1
260000
2,672,646,600.00
21.03.2017
1
30000
317,663,196.79
Ukupno:
21
745367
7,884,534,319.85
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
01.03.2017
2
865
866,168.54
03.03.2017
1
2500
2,573,535.00
06.03.2017
2
641
649,221.40
07.03.2017
1
5000
5,089,200.00
08.03.2017
1
3200
3,456,563.20
17.03.2017
1
47
47,719.71
22.03.2017
1
5200
5,293,646.80
Ukupno:
9
17453
17,976,054.65