PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 05. 2019. do 23. 05. 2019.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.05.2019
188
34960
66,161,400.00
06.05.2019
120
42651
48,187,749.00
07.05.2019
126
11333
7,966,020.00
08.05.2019
235
96671
211,534,913.00
09.05.2019
195
97656
607,714,112.00
10.05.2019
152
14208
12,596,890.00
13.05.2019
157
4921
5,710,059.00
14.05.2019
206
10632
10,951,488.00
15.05.2019
134
13451
12,679,226.00
16.05.2019
112
14150
20,350,903.00
17.05.2019
140
17864
23,666,172.00
20.05.2019
114
9103
7,693,082.00
21.05.2019
169
22412
122,757,651.00
22.05.2019
136
31352
30,493,889.00
23.05.2019
151
32881
25,386,696.00
Ukupno:
2335
454245
1,213,850,250.00
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.05.2019
7
98850
1,142,234,636.19
07.05.2019
7
129282
1,377,166,410.93
08.05.2019
16
390000
4,602,092,558.10
09.05.2019
21
1536803
15,623,147,829.00
10.05.2019
1
1101
1,203,393.00
13.05.2019
6
110858
1,210,973,349.27
14.05.2019
9
214769
2,208,394,736.42
15.05.2019
9
73683
849,076,778.08
16.05.2019
9
116500
1,339,779,760.98
17.05.2019
2
11294
108,379,404.00
20.05.2019
50
2001628
20,480,247,252.30
21.05.2019
3
30000
333,599,077.70
22.05.2019
4
67000
736,531,782.10
23.05.2019
13
282000
3,197,354,015.81
Ukupno:
157
5063768
53,210,180,983.88
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
Ukupno:
0.00