PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 04. 2005. do 30. 04. 2005.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.04.2005
721
75639
228,426,533.00
04.04.2005
589
69715
108,429,916.00
05.04.2005
526
191556
1,279,114,671.00
06.04.2005
591
155809
196,984,912.00
07.04.2005
428
62419
61,669,122.00
08.04.2005
426
42574
72,421,722.00
11.04.2005
451
43919
103,745,160.00
12.04.2005
416
29549
55,667,564.00
13.04.2005
483
56674
102,483,633.00
14.04.2005
2987
508416
511,323,881.33
15.04.2005
628
41495
118,022,336.00
18.04.2005
620
35950
107,697,363.00
19.04.2005
507
83247
95,737,951.00
20.04.2005
419
87404
130,515,661.00
21.04.2005
295
107266
147,385,468.00
22.04.2005
319
49741
60,075,165.00
25.04.2005
320
34996
69,376,551.00
26.04.2005
361
78317
74,751,913.00
28.04.2005
281
12735
28,799,558.00
Ukupno:
11368
1767421
3,552,629,080.33Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
05.04.2005
2
35000
315,931,818.80
12.04.2005
27
150000
1,427,042,928.06
18.04.2005
1
4500
45,000,000.00
22.04.2005
1
8300
83,000,000.00
26.04.2005
5
100000
951,650,098.50
Ukupno:
36
297800
2,822,624,845.36Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
01.04.2005
529
1683435
1,200,453.87
02.04.2005
88
202052
124,609.54
04.04.2005
693
1879136
1,278,119.12
05.04.2005
541
1492736
1,120,786.68
06.04.2005
507
1513311
1,032,167.66
07.04.2005
430
3190011
2,220,360.02
08.04.2005
608
1094230
825,430.57
09.04.2005
39
17586
11,560.14
11.04.2005
546
10308626
9,605,189.89
12.04.2005
530
3676178
3,140,103.99
13.04.2005
528
1494645
1,114,098.69
14.04.2005
541
2495995
1,824,704.22
15.04.2005
628
2007377
1,319,400.69
16.04.2005
51
41501
32,418.83
18.04.2005
692
5615530
3,137,191.38
19.04.2005
657
1523741
1,009,166.60
20.04.2005
547
2696772
1,996,583.98
21.04.2005
561
2753069
1,812,953.83
22.04.2005
609
3387037
2,126,641.64
25.04.2005
687
1123238
810,426.59
26.04.2005
505
968140
667,297.84
28.04.2005
471
1265379
821,751.33
Ukupno:
10988
50429725
37,231,417.10