PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 06. 2005. do 30. 06. 2005.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.06.2005
263
60770
183,007,150.00
02.06.2005
362
27897
76,669,767.00
03.06.2005
244
22653
72,343,753.00
06.06.2005
741
32492
173,677,480.00
07.06.2005
404
30632
85,354,207.00
08.06.2005
276
29858
51,883,643.00
09.06.2005
249
12070
19,348,855.00
10.06.2005
265
102428
39,657,286.00
13.06.2005
248
41140
47,642,526.00
14.06.2005
297
10888
34,010,820.00
15.06.2005
293
39223
68,981,540.00
16.06.2005
405
57427
84,736,987.00
17.06.2005
399
57141
67,777,662.00
20.06.2005
243
36701
70,343,062.00
21.06.2005
402
20850
80,508,670.00
22.06.2005
340
18291
63,785,611.00
23.06.2005
808
394440
134,947,716.00
24.06.2005
1199
1384144
885,019,055.00
27.06.2005
441
37722
111,061,444.00
28.06.2005
735
65522
287,050,616.00
29.06.2005
444
45885
140,890,982.00
30.06.2005
341
33887
81,904,765.00
Ukupno:
9399
2562061
2,860,603,597.00Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
07.06.2005
10
89590
857,055,701.00
17.06.2005
7
2720
437,812,560.00
21.06.2005
4
75892
730,311,275.24
28.06.2005
3
35000
327,719,625.00
30.06.2005
1
4400
44,000,000.00
Ukupno:
25
207602
2,396,899,161.24Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
01.06.2005
823
3968792
2,516,503.80
02.06.2005
668
1985317
1,356,898.27
03.06.2005
603
1305052
935,728.39
06.06.2005
821
1851606
1,282,118.94
07.06.2005
801
1678912
1,158,254.11
08.06.2005
811
3997040
2,834,186.46
09.06.2005
660
2900654
1,936,983.05
10.06.2005
711
1254504
840,960.83
11.06.2005
87
65327
46,141.62
13.06.2005
753
3120726
2,192,148.65
14.06.2005
698
2184597
1,520,597.70
15.06.2005
757
3937459
2,435,065.27
16.06.2005
621
3250811
2,236,506.53
17.06.2005
844
3204392
2,201,253.34
18.06.2005
61
66308
43,236.79
20.06.2005
828
1496224
1,000,893.42
21.06.2005
678
6317016
4,020,159.50
22.06.2005
754
5260586
3,672,691.08
23.06.2005
789
4112327
3,202,931.68
24.06.2005
835
2853796
1,783,478.16
25.06.2005
86
68800
47,438.01
27.06.2005
775
3743628
2,668,568.15
28.06.2005
582
1401344
926,885.99
29.06.2005
721
3355193
2,344,855.35
30.06.2005
643
3020551
2,020,515.06
Ukupno:
16410
66400962
45,225,000.15