PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 07. 2006. do 31. 07. 2006.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.07.2006
252
46353
2,767,913,908.24
04.07.2006
262
56306
299,294,304.00
05.07.2006
243
24519
254,903,225.00
06.07.2006
516
28510
120,049,527.00
07.07.2006
552
760278
288,167,476.00
10.07.2006
281
18795
49,083,646.00
11.07.2006
172
27139
188,532,672.40
12.07.2006
238
31061
62,289,280.00
13.07.2006
298
25338
85,426,181.00
14.07.2006
269
68233
754,979,686.00
17.07.2006
335
56667
478,065,438.00
18.07.2006
472
45920
125,613,198.00
19.07.2006
344
67472
256,706,449.00
20.07.2006
332
20395
127,656,369.00
21.07.2006
550
32974
127,607,878.00
24.07.2006
431
29399
191,164,217.00
25.07.2006
538
297142
377,744,618.00
27.07.2006
578
90014
290,910,990.00
28.07.2006
292
92962
128,189,698.00
31.07.2006
718
117273
777,627,835.00
Ukupno:
7673
1936750
7,751,926,595.64Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
07.07.2006
2
68705
66,401,997,500.00
11.07.2006
4
50000
482,478,603.20
25.07.2006
8
100000
965,054,571.53
Ukupno:
14
218705
67,849,530,674.73Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
01.07.2006
70
42609
29,429.68
03.07.2006
465
608667
415,619.79
04.07.2006
609
1968789
1,478,941.68
05.07.2006
362
4542100
3,776,052.97
06.07.2006
478
575109
412,395.36
07.07.2006
446
1986662
1,436,675.91
08.07.2006
49
33412
24,234.16
10.07.2006
407
2181213
1,624,737.66
11.07.2006
416
24086934
16,773,517.38
12.07.2006
418
43467783
32,766,676.96
13.07.2006
413
673149
460,849.73
14.07.2006
326
1256490
919,549.73
15.07.2006
80
50989
36,291.39
17.07.2006
542
1613977
1,271,759.74
18.07.2006
389
1463162
1,050,164.06
19.07.2006
443
12206794
9,111,978.15
20.07.2006
502
31558793
21,432,445.67
21.07.2006
396
1983436
1,382,351.32
22.07.2006
49
40828
29,247.38
24.07.2006
525
2585795
1,981,145.43
25.07.2006
376
3062546
2,343,793.62
26.07.2006
347
1247530
884,604.38
27.07.2006
430
1721139
1,301,911.81
28.07.2006
421
2379800
1,809,176.15
29.07.2006
48
34617
23,791.86
31.07.2006
354
1857847
1,436,728.81
Ukupno:
9361
143230170
104,214,070.78