PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 04. 2014. do 30. 04. 2014.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.04.2014
1237
22035
20,111,249.00
02.04.2014
693
23050
24,253,026.00
03.04.2014
279
68356
64,602,172.00
04.04.2014
550
42878
31,226,057.00
07.04.2014
1578
18028
27,931,948.00
08.04.2014
1340
18780
27,139,323.00
09.04.2014
2420
18907
27,738,725.00
10.04.2014
3039
25064
29,251,548.71
11.04.2014
1657
49622
17,678,783.00
14.04.2014
3061
218744
315,059,048.00
15.04.2014
1489
18724
17,847,459.00
16.04.2014
1502
23922
59,812,682.00
17.04.2014
2001
72832
92,629,658.00
22.04.2014
1108
23137
25,332,566.00
23.04.2014
1405
22244
31,621,240.00
24.04.2014
940
55937
62,939,514.00
25.04.2014
604
15503
13,925,246.00
28.04.2014
1203
26064
24,899,623.00
29.04.2014
1115
81772
257,823,615.00
30.04.2014
758
37997
37,539,376.00
Ukupno:
27979
883596
1,209,362,858.71Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.04.2014
51
2512988
24,617,408,237.37
03.04.2014
33
938495
8,780,632,285.46
08.04.2014
2
52500
521,620,548.98
09.04.2014
1
20000
198,083,600.00
10.04.2014
3
51445
506,027,465.00
14.04.2014
2
100000
985,322,678.55
16.04.2014
18
1061050
10,602,479,607.50
17.04.2014
19
704939
6,759,669,050.77
22.04.2014
9
94490
952,174,560.08
24.04.2014
3
20535
186,669,157.89
28.04.2014
4
100629
1,007,863,885.20
29.04.2014
4
11470
112,993,609.31
30.04.2014
6
650202
6,490,682,459.95
Ukupno:
155
6318743
61,721,627,146.06Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
01.04.2014
24
38606
34,392.41
02.04.2014
9
7743
6,774.02
03.04.2014
7
18184
16,328.18
04.04.2014
16
41052
35,082.49
07.04.2014
11
2622314
2,599,789.47
08.04.2014
10
91296
80,017.12
09.04.2014
18
4643513
4,619,644.71
10.04.2014
19
9871198
9,744,017.31
11.04.2014
14
24875
22,578.17
14.04.2014
31
492986
473,086.29
15.04.2014
17
1086958
1,046,444.63
16.04.2014
16
1506660
1,440,140.16
17.04.2014
23
754259
700,514.59
22.04.2014
15
46407
43,004.21
23.04.2014
17
2144207
2,131,380.96
24.04.2014
20
1184855
1,119,163.32
25.04.2014
19
710029
676,724.40
28.04.2014
21
139319
133,677.20
29.04.2014
17
654325
608,227.29
30.04.2014
22
878373
801,526.61
Ukupno:
346
26957159
26,332,513.54