PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 09. 2016. do 30. 09. 2016.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.09.2016
253
6408
11,649,418.00
02.09.2016
247
9732
11,179,954.00
05.09.2016
546
5279
6,677,423.00
06.09.2016
412
8296
10,285,550.00
07.09.2016
376
4419
8,816,467.50
08.09.2016
329
8425
7,346,956.00
09.09.2016
424
15744
77,758,673.00
12.09.2016
728
14247
11,767,578.00
13.09.2016
348
7023
11,002,349.00
14.09.2016
251
3501
4,440,877.00
15.09.2016
129
8398
4,806,130.00
16.09.2016
206
9856
8,709,327.00
19.09.2016
265
13647
15,424,251.00
20.09.2016
222
5326
7,876,998.00
21.09.2016
231
15580
13,286,080.00
22.09.2016
410
25789
21,968,478.00
23.09.2016
118
1686
2,422,233.00
26.09.2016
501
13158
12,318,218.00
27.09.2016
468
20297
79,893,492.00
28.09.2016
374
11210
10,047,625.00
29.09.2016
252
3821
4,387,491.00
30.09.2016
248
24326
22,606,841.00
Ukupno:
7338
236168
364,672,409.50Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.09.2016
16
184751
1,967,679,705.92
02.09.2016
13
162728
1,829,765,642.28
05.09.2016
2
35440
373,843,300.24
06.09.2016
9
153042
1,674,623,128.47
07.09.2016
5
62328
664,503,278.00
08.09.2016
5
74260
883,420,866.31
09.09.2016
3
46000
460,901,158.72
12.09.2016
2
1580
1,584,740.00
14.09.2016
13
311650
3,108,473,380.97
15.09.2016
11
77190
869,394,914.87
16.09.2016
6
88768
1,117,851,273.59
19.09.2016
5
102994
1,209,411,374.28
20.09.2016
6
107190
1,327,172,493.53
22.09.2016
3
5855
74,165,365.49
26.09.2016
10
111547
1,449,201,489.45
27.09.2016
1
11000
117,334,999.10
28.09.2016
4
65285
693,728,288.83
29.09.2016
1
24000
270,070,256.76
30.09.2016
14
545322
5,302,893,316.96
Ukupno:
129
2170930
23,396,018,973.77Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
02.09.2016
1
200
205,056.60
07.09.2016
1
1000
1,025,481.00
16.09.2016
1
2940
2,944,010.16
Ukupno:
3
4140
4,174,547.76