PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 11. 2017. do 17. 11. 2017.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.11.2017
286
6675
13,903,938.72
02.11.2017
248
10257
11,804,393.00
03.11.2017
188
2782
3,377,819.00
06.11.2017
302
10968
14,496,948.00
07.11.2017
195
6064
10,679,584.00
08.11.2017
217
9477
11,146,852.00
09.11.2017
349
11255
12,037,481.00
10.11.2017
546
39039
26,472,479.00
13.11.2017
267
67364
50,322,815.00
14.11.2017
165
251156
279,331,832.00
15.11.2017
148
17618
8,192,102.00
16.11.2017
168
12931
13,560,151.00
17.11.2017
172
76969
108,786,127.00
Ukupno:
3251
522555
564,112,521.72
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.11.2017
18
368873
4,315,008,096.04
02.11.2017
3
70000
731,430,209.39
03.11.2017
3
42000
436,880,400.66
06.11.2017
27
590674
7,186,138,425.21
07.11.2017
9
155000
1,650,107,274.54
08.11.2017
39
1599527
16,521,171,868.62
09.11.2017
14
309496
3,894,659,462.17
10.11.2017
14
503164
5,887,854,501.88
13.11.2017
22
300000
3,589,436,274.16
14.11.2017
10
308904
3,559,590,598.11
15.11.2017
4
130000
1,383,475,284.00
16.11.2017
2
38656
414,265,489.79
17.11.2017
16
366117
4,017,288,894.87
Ukupno:
181
4782411
53,587,306,779.44
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
08.11.2017
1
2100
2,119,036.50
14.11.2017
2
8480
8,615,863.40
Ukupno:
3
10580
10,734,899.90