PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 07. 2017. do 31. 07. 2017.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.07.2017
212
17960
22,878,839.00
04.07.2017
179
8120
11,444,820.00
05.07.2017
288
270055
21,512,544.50
06.07.2017
342
8685
11,776,777.00
07.07.2017
249
92780
116,833,446.00
10.07.2017
150
23203
16,824,257.00
11.07.2017
293
10624
12,402,739.00
12.07.2017
288
40690
44,143,291.00
13.07.2017
230
22764
18,066,558.00
14.07.2017
103
11688
9,655,442.00
17.07.2017
263
21490
20,083,753.00
18.07.2017
159
2285
2,888,242.00
19.07.2017
156
5846
10,158,108.00
20.07.2017
208
4705
6,953,455.00
21.07.2017
341
6814
8,741,194.00
24.07.2017
160
5465
8,639,010.00
25.07.2017
193
9983
38,901,995.00
26.07.2017
324
22815
33,714,905.00
27.07.2017
253
11206
18,020,313.00
28.07.2017
336
36778
55,716,093.00
31.07.2017
302
14612
21,656,292.00
Ukupno:
5029
648568
511,012,073.50Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.07.2017
5
60001
629,450,726.07
04.07.2017
3
23671
247,560,087.59
06.07.2017
3
31400
307,612,979.00
07.07.2017
2
20000
207,227,100.00
10.07.2017
27
1180220
11,922,872,890.25
11.07.2017
6
42800
407,797,804.00
12.07.2017
6
65080
691,514,420.62
13.07.2017
2
30000
300,367,407.00
14.07.2017
3
131764
1,467,148,011.28
17.07.2017
1
27500
295,446,221.46
18.07.2017
4
94875
1,022,626,407.90
20.07.2017
2
1400
2,059,400.00
21.07.2017
6
129699
1,335,880,487.88
24.07.2017
6
177646
1,830,652,765.53
25.07.2017
3
36600
393,622,894.18
26.07.2017
1
3300
40,828,847.07
27.07.2017
44
1062188
10,826,721,553.55
28.07.2017
7
32498
336,300,161.30
31.07.2017
11
63392
625,867,249.22
Ukupno:
142
3214034
32,891,557,413.90Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
04.07.2017
1
1670
1,705,859.91
05.07.2017
1
3000
3,035,877.00
11.07.2017
1
2000
2,051,528.00
26.07.2017
1
2500
2,530,687.50
28.07.2017
1
400
405,988.40
Ukupno:
5
9570
9,729,940.81