PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 08. 2017. do 18. 08. 2017.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.08.2017
342
47071
150,400,546.00
02.08.2017
2854
1849478
2,764,882,802.00
03.08.2017
270
8630
11,927,447.00
04.08.2017
192
15653
28,637,660.00
07.08.2017
338
18490
35,841,961.00
08.08.2017
169
6332
9,062,136.00
09.08.2017
179
20195
25,092,382.00
10.08.2017
174
24533
46,053,625.00
11.08.2017
163
5061
10,422,559.00
14.08.2017
359
33619
38,024,544.00
15.08.2017
338
17594
19,970,793.00
16.08.2017
216
6281
20,410,543.00
17.08.2017
67
3010
3,499,123.00
18.08.2017
226
8929
13,662,090.00
Ukupno:
5887
2064876
3,177,888,211.00
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.08.2017
2
43859
481,533,380.31
02.08.2017
9
195544
2,035,137,103.82
03.08.2017
11
151424
1,542,023,191.35
04.08.2017
24
1121204
11,364,129,367.29
07.08.2017
1
10000
107,670,138.00
08.08.2017
1
15000
158,621,950.50
10.08.2017
8
189921
1,959,330,376.37
11.08.2017
2
50112
496,848,087.16
14.08.2017
2
9236
95,973,530.20
15.08.2017
9
128500
1,313,504,686.65
16.08.2017
2
19465
209,454,092.60
17.08.2017
1
10000
102,241,614.00
18.08.2017
7
118833
1,216,079,503.80
Ukupno:
79
2063098
21,082,547,022.05
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
07.08.2017
1
10
9,990.00
09.08.2017
2
3875
3,971,563.75
Ukupno:
3
3885
3,981,553.75