PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 10. 2018. do 19. 10. 2018.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.10.2018
157
2665
1,870,562.00
02.10.2018
233
65918
25,919,867.00
03.10.2018
325
16678
523,134,923.00
04.10.2018
242
9398
9,128,112.00
05.10.2018
178
5662
7,430,684.00
08.10.2018
162
2348
1,911,803.00
09.10.2018
164
116200
54,148,110.00
10.10.2018
203
8107
6,313,773.00
11.10.2018
207
10023
12,983,085.00
12.10.2018
187
5895
7,439,141.00
15.10.2018
326
105926
284,104,737.00
16.10.2018
162
28607
45,890,270.00
17.10.2018
182
29209
39,482,657.00
18.10.2018
126
53973
9,150,160.00
19.10.2018
206
23300
37,411,260.00
Ukupno:
3060
483909
1,066,319,144.00
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.10.2018
1
1023
1,107,909.00
02.10.2018
2
1912
1,973,184.00
03.10.2018
2
208000
2,188,671,068.00
04.10.2018
1
70000
742,476,434.00
05.10.2018
8
101138
1,123,956,791.67
08.10.2018
4
73000
745,791,408.00
09.10.2018
8
112500
1,197,083,310.99
10.10.2018
5
160000
1,659,026,129.50
11.10.2018
22
325899
3,627,584,497.33
12.10.2018
4
70421
865,776,596.39
16.10.2018
1
2000
22,527,830.76
17.10.2018
12
306023
3,291,874,574.09
18.10.2018
15
138163
1,530,398,444.63
19.10.2018
3
15000
129,680,048.75
Ukupno:
88
1585079
17,127,928,227.11
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
Ukupno:
0.00