PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 11. 2018. do 16. 11. 2018.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.11.2018
256
5183
5,463,267.90
02.11.2018
164
2187
11,985,537.00
05.11.2018
195
4518
4,603,767.00
06.11.2018
139
4198
3,328,572.00
07.11.2018
210
2643
3,028,640.00
08.11.2018
213
2932
3,742,600.00
09.11.2018
278
16808
13,655,779.00
13.11.2018
244
17787
29,214,742.00
14.11.2018
144
36427
72,287,620.00
15.11.2018
92
8353
16,728,229.00
16.11.2018
270
20385
36,742,459.00
Ukupno:
2205
121421
200,781,212.90
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.11.2018
11
243798
2,759,024,609.09
02.11.2018
1
436
460,852.00
05.11.2018
5
53081
536,819,482.63
06.11.2018
8
103202
1,106,049,829.23
07.11.2018
2
65000
711,686,210.60
08.11.2018
8
91520
1,031,810,015.08
09.11.2018
3
19157
215,698,979.04
13.11.2018
1
50000
535,583,000.00
14.11.2018
6
102908
1,022,534,922.00
15.11.2018
9
209065
2,229,924,134.33
16.11.2018
2
14000
155,552,671.84
Ukupno:
56
952167
10,305,144,705.84
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
Ukupno:
0.00