PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 05. 2018. do 23. 05. 2018.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.05.2018
210
3700
2,202,152.00
04.05.2018
194
4278
3,099,490.00
07.05.2018
133
2884
1,844,645.00
08.05.2018
210
5496
4,566,518.00
09.05.2018
352
37848
230,928,999.00
10.05.2018
214
12433
14,884,410.00
11.05.2018
279
8817
14,388,569.00
14.05.2018
254
5512
3,455,932.00
15.05.2018
138
5100
4,541,260.00
16.05.2018
132
5466
3,296,023.00
17.05.2018
331
11631
23,650,163.00
18.05.2018
429
11616
18,979,783.00
21.05.2018
266
22122
33,149,418.00
22.05.2018
280
5201
3,006,873.00
23.05.2018
227
16778
65,523,382.38
Ukupno:
3649
158882
427,517,617.38
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.05.2018
5
106000
1,070,893,569.18
04.05.2018
3
8800
75,422,600.02
07.05.2018
8
266517
2,709,663,409.00
08.05.2018
2
130000
1,441,441,431.64
09.05.2018
1
30000
326,144,700.00
10.05.2018
17
977664
10,030,194,381.84
11.05.2018
1
1044
1,105,596.00
14.05.2018
1
3000
32,564,858.70
15.05.2018
6
63067
703,465,005.86
16.05.2018
6
114933
1,186,543,431.82
17.05.2018
17
2734824
29,779,197,712.67
18.05.2018
5
325000
3,371,742,111.00
21.05.2018
8
217000
2,241,498,741.98
22.05.2018
3
33300
345,101,761.75
23.05.2018
4
42364
543,313,983.01
Ukupno:
87
5053513
53,858,293,294.47
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
03.05.2018
1
640
653,080.32
08.05.2018
1
2500
2,515,835.00
23.05.2018
1
7000
7,101,108.00
Ukupno:
3
10140
10,270,023.32