PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 01. 2019. do 18. 01. 2019.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.01.2019
137
112133
43,696,283.00
08.01.2019
90
7063
8,107,245.00
09.01.2019
52
1124
1,700,265.00
10.01.2019
137
58063
37,769,706.00
11.01.2019
43
25686
6,809,918.00
14.01.2019
65
2528
3,337,196.00
15.01.2019
120
9431
21,373,888.00
16.01.2019
110
13721
9,364,058.00
17.01.2019
76
1590
2,604,204.00
18.01.2019
212
2011
1,654,342.00
Ukupno:
1042
233350
136,417,105.00
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.01.2019
3
1140
13,057,279.37
04.01.2019
1
20000
204,691,400.00
08.01.2019
11
299206
3,508,438,910.69
09.01.2019
4
20233
216,531,727.00
10.01.2019
8
233412
2,830,476,878.64
11.01.2019
55
2817918
28,891,940,282.10
14.01.2019
6
151602
1,615,994,791.00
15.01.2019
5
195805
2,386,306,173.25
16.01.2019
12
188172
2,122,480,033.48
17.01.2019
25
1885326
18,947,829,520.28
18.01.2019
7
93020
1,019,811,058.14
Ukupno:
137
5905834
61,757,558,053.95
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
09.01.2019
2
5060
5,261,532.46
Ukupno:
2
5060
5,261,532.46