PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 02. 12. 2019. do 09. 12. 2019.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
02.12.2019
106
23145
18,917,536.00
03.12.2019
122
6754
6,433,190.00
04.12.2019
108
1302145
25,341,402.00
05.12.2019
72
2733
3,934,262.00
06.12.2019
115
20977
54,163,398.00
09.12.2019
96
4674
6,966,622.00
Ukupno:
619
1360428
115,756,410.00
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
02.12.2019
1
49500
618,883,650.00
03.12.2019
4
108500
1,324,586,370.00
04.12.2019
3
49185
498,909,980.61
05.12.2019
1
1054
1,099,322.00
06.12.2019
4
17718
170,404,469.00
09.12.2019
7
309749
3,855,485,203.69
Ukupno:
20
535706
6,469,368,995.30
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
04.12.2019
1
920
1,082,532.72
05.12.2019
1
2000
2,353,430.00
Ukupno:
2
2920
3,435,962.72