PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 04. 2019. do 30. 04. 2019.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.04.2019
141
5393
4,518,599.00
02.04.2019
136
10739
20,164,493.00
03.04.2019
137
17484
17,464,790.00
04.04.2019
345
385982
81,515,424.00
05.04.2019
192
7507
8,971,491.00
08.04.2019
85
4005
3,480,022.00
09.04.2019
161
9038
8,094,032.00
10.04.2019
137
15980
16,261,230.00
11.04.2019
123
11118
17,414,426.00
12.04.2019
149
10290
17,717,639.00
15.04.2019
286
34201
150,571,603.00
16.04.2019
199
14445
12,289,230.00
17.04.2019
204
12090
16,944,980.00
18.04.2019
269
14147
13,671,091.00
19.04.2019
314
11889
14,698,454.00
22.04.2019
358
14836
14,331,211.00
23.04.2019
252
10128
10,254,181.00
24.04.2019
236
17646
41,724,945.00
25.04.2019
321
24511
64,708,641.00
30.04.2019
167
21199
30,239,956.00
Ukupno:
4212
652628
565,036,438.00Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.04.2019
5
281083
2,948,263,983.00
02.04.2019
7
100276
1,059,620,002.61
03.04.2019
5
34412
316,435,924.00
04.04.2019
12
339251
3,746,104,722.10
05.04.2019
10
230212
2,399,536,391.90
08.04.2019
4
96000
1,024,148,666.19
09.04.2019
1
4000
47,635,120.00
10.04.2019
14
243223
2,589,384,065.56
11.04.2019
7
125038
1,369,376,523.55
12.04.2019
18
954158
9,659,586,690.43
15.04.2019
7
105190
1,126,499,150.39
16.04.2019
7
142904
1,559,356,864.12
17.04.2019
3
143000
1,445,121,590.00
18.04.2019
5
125007
1,466,768,256.50
19.04.2019
1
1319
1,379,674.00
22.04.2019
3
51950
510,243,100.00
23.04.2019
1
599
651,712.00
24.04.2019
3
118087
1,189,716,086.00
25.04.2019
28
1163080
12,185,316,733.10
30.04.2019
6
103500
1,139,586,826.27
Ukupno:
147
4362289
45,784,732,081.72Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
08.04.2019
1
50
50,800.00
18.04.2019
1
2000
2,078,498.00
Ukupno:
2
2050
2,129,298.00