PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 07. 2019. do 31. 07. 2019.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.07.2019
79
1629995
298,525,044.00
02.07.2019
80
17812
39,937,697.00
03.07.2019
194
32368
46,336,500.00
04.07.2019
143
34282
90,986,878.00
05.07.2019
75
6945
15,022,050.00
08.07.2019
112
10432
20,912,702.00
09.07.2019
79
19305
58,439,245.00
10.07.2019
73
184532
70,352,739.00
11.07.2019
207
6814
12,666,079.00
12.07.2019
115
14446
6,617,708.00
15.07.2019
80
6783
8,262,984.00
16.07.2019
162
7977
8,106,471.00
17.07.2019
284
50030
602,910,887.00
18.07.2019
87
19567
41,127,759.00
19.07.2019
108
10131
24,964,427.00
22.07.2019
74
34268
24,347,450.00
23.07.2019
66
1071
2,474,293.00
24.07.2019
65
8080
20,970,682.00
25.07.2019
60
28801
20,395,134.00
26.07.2019
64
36353
26,046,121.00
29.07.2019
79
162197
216,905,827.00
30.07.2019
93
42804
48,622,670.00
31.07.2019
110
27008
81,847,814.00
Ukupno:
2489
2392001
1,786,779,161.00Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.07.2019
3
85239
909,447,014.01
02.07.2019
13
42479
493,413,645.01
03.07.2019
7
148510
1,681,712,427.71
04.07.2019
4
34452
387,975,970.00
05.07.2019
6
220340
2,343,064,142.31
08.07.2019
4
47553
528,682,680.00
09.07.2019
18
252471
2,889,621,066.02
10.07.2019
27
371384
4,236,358,817.12
11.07.2019
38
3665314
39,388,892,795.07
12.07.2019
5
173000
1,826,958,518.11
15.07.2019
2
60000
646,936,280.00
16.07.2019
3
152632
1,661,836,298.65
18.07.2019
1
1137
1,222,275.00
19.07.2019
12
249483
2,687,921,461.95
22.07.2019
1
474
513,816.00
23.07.2019
3
39000
468,436,396.33
24.07.2019
1
200
2,197,094.00
25.07.2019
1
9900
117,660,411.00
26.07.2019
22
462592
5,400,603,992.32
29.07.2019
5
27100
285,438,267.45
30.07.2019
2
22798
242,556,428.00
31.07.2019
1
45000
462,545,550.00
Ukupno:
179
6111058
66,663,995,346.06Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
04.07.2019
1
3500
3,568,320.00
Ukupno:
1
3500
3,568,320.00