PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 02. 09. 2019. do 30. 09. 2019.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
02.09.2019
19
178
578,345.00
03.09.2019
63
1931
1,956,243.00
04.09.2019
695
201321
68,995,621.18
05.09.2019
59
3223
6,729,108.00
06.09.2019
82
2807
8,271,441.00
09.09.2019
61
7596
7,975,549.00
10.09.2019
46
2881
2,602,328.00
11.09.2019
208
22507
56,685,458.00
12.09.2019
120
15949
31,573,404.00
13.09.2019
113
4541
10,493,841.00
16.09.2019
77
2218
8,236,683.00
17.09.2019
77
17402
39,838,713.00
18.09.2019
81
2863
3,268,974.00
19.09.2019
186
17864
21,970,581.00
20.09.2019
100
3960
3,153,969.00
23.09.2019
117
1984
2,016,125.00
24.09.2019
101
18305
225,436,992.00
25.09.2019
55
3987
3,047,355.00
26.09.2019
91
11965
12,964,513.00
27.09.2019
63
5172
9,208,253.00
30.09.2019
160
15837
38,421,251.00
Ukupno:
2574
364491
563,424,747.18Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
02.09.2019
4
48972
560,540,330.19
03.09.2019
6
40780
459,828,126.76
04.09.2019
2
147690
1,561,795,539.00
05.09.2019
24
1484459
16,272,199,920.20
06.09.2019
5
106721
1,255,601,037.54
09.09.2019
2
2843
3,121,614.00
10.09.2019
2
1404
1,538,784.00
11.09.2019
7
204500
2,449,994,018.38
12.09.2019
15
278596
3,290,535,660.51
13.09.2019
7
234306
2,715,919,981.11
16.09.2019
1
1178
1,281,664.00
17.09.2019
3
20500
224,236,320.90
18.09.2019
12
138254
1,447,784,340.70
19.09.2019
1
5000
52,995,950.00
20.09.2019
1
224
228,480.00
23.09.2019
5
154500
1,686,343,134.85
24.09.2019
12
445523
4,886,220,132.88
25.09.2019
4
301100
3,155,545,171.00
26.09.2019
7
39430
437,609,191.30
27.09.2019
4
55066
630,148,561.40
30.09.2019
1
100000
1,035,212,000.00
Ukupno:
125
3811046
42,128,679,958.72Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
10.09.2019
2
2000
2,076,746.00
12.09.2019
1
700
727,220.90
18.09.2019
1
2072
2,118,197.31
27.09.2019
1
20
23,461.00
Ukupno:
5
4792
4,945,625.21