PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 01. 2020. do 20. 01. 2020.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.01.2020
154
18715
25,560,513.00
06.01.2020
139
8714
9,674,228.00
08.01.2020
1
63859
660,749,073.00
10.01.2020
110
5202
9,590,836.00
13.01.2020
102
17204
47,806,420.00
14.01.2020
92
3341
4,251,911.00
15.01.2020
94
9360
18,581,573.00
16.01.2020
33
2749
6,220,493.00
17.01.2020
185
138546
26,783,347.00
20.01.2020
121
5643
14,255,609.00
Ukupno:
1031
273333
823,474,003.00
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
06.01.2020
2
80000
910,248,276.00
08.01.2020
2
70000
840,501,300.00
09.01.2020
2
1446
1,486,488.00
10.01.2020
4
30000
339,561,956.99
13.01.2020
15
555084
6,310,970,916.23
14.01.2020
21
695076
8,101,768,854.19
15.01.2020
10
103172
1,248,034,200.84
16.01.2020
2
11397
115,641,691.32
17.01.2020
13
143409
1,604,377,207.86
20.01.2020
2
80000
837,442,200.00
Ukupno:
73
1769584
20,310,033,091.43
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
14.01.2020
1
500
579,477.00
Ukupno:
1
500
579,477.00