PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 02. 2020. do 14. 02. 2020.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.02.2020
100
4352
4,441,246.00
04.02.2020
126
38107
13,167,176.00
05.02.2020
174
1001933
708,534,465.64
06.02.2020
146
7365
7,884,517.00
07.02.2020
67
4555
5,067,229.00
10.02.2020
70
12889
22,514,598.00
11.02.2020
115
11494
21,803,979.00
12.02.2020
87
4435
5,923,308.00
13.02.2020
86
6151
13,718,001.00
14.02.2020
46
2861
8,069,642.00
Ukupno:
1017
1094142
811,124,161.64
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.02.2020
9
253020
2,761,471,248.50
04.02.2020
9
363000
4,156,211,672.95
05.02.2020
7
143563
1,520,328,630.35
06.02.2020
18
881577
9,199,887,379.48
07.02.2020
3
21481
220,505,334.00
10.02.2020
4
76815
854,937,152.88
11.02.2020
13
115519
1,305,825,073.94
12.02.2020
10
199389
2,356,647,207.78
13.02.2020
6
55444
610,619,463.32
14.02.2020
8
137900
1,749,672,524.26
Ukupno:
87
2247708
24,736,105,687.46
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
07.02.2020
1
1830
1,942,246.71
12.02.2020
1
1000
1,015,875.00
14.02.2020
1
1000
1,208,211.00
Ukupno:
3
3830
4,166,332.71