PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 08. 2020. do 31. 08. 2020.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.08.2020
50
2613
5,308,085.00
04.08.2020
40
4801
4,159,941.00
05.08.2020
30
1061
1,658,356.00
06.08.2020
25
420
662,795.00
07.08.2020
65
3410
3,977,273.00
10.08.2020
22
873
2,159,459.00
11.08.2020
34
2097
3,021,795.00
12.08.2020
147
5983
5,162,832.00
13.08.2020
50
3766
6,094,952.00
14.08.2020
26
1967
3,132,893.00
17.08.2020
39
129899
54,636,048.00
18.08.2020
40
8995
14,409,426.00
19.08.2020
49
1420
663,589.00
20.08.2020
48
6518
13,388,635.00
21.08.2020
26
3109
1,636,024.00
24.08.2020
93
6790
14,190,779.00
25.08.2020
55
3688
3,576,844.00
26.08.2020
62
10541
10,781,404.00
27.08.2020
84
89816
29,379,878.00
28.08.2020
76
118866
177,441,855.00
31.08.2020
67
119782
74,937,750.00
Ukupno:
1128
526415
430,380,613.00Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.08.2020
4
51029
553,123,586.79
04.08.2020
6
179000
1,838,988,873.68
05.08.2020
1
5000
53,891,423.60
06.08.2020
7
310000
3,110,134,234.26
07.08.2020
1
6150
66,452,476.33
11.08.2020
5
15054
161,497,607.06
12.08.2020
5
39034
420,985,455.92
13.08.2020
1
1168
1,184,352.00
14.08.2020
2
26214
277,788,210.00
17.08.2020
5
130000
1,437,334,718.95
19.08.2020
4
32702
334,384,992.83
20.08.2020
2
55000
584,097,800.00
21.08.2020
4
18074
195,506,545.00
24.08.2020
3
21084
222,258,288.80
27.08.2020
8
353761
3,610,544,905.37
28.08.2020
2
20600
222,954,934.58
31.08.2020
1
54000
650,024,362.80
Ukupno:
61
1317870
13,741,152,767.97Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
04.08.2020
1
55778
5,297.79
06.08.2020
1
50000
4,700.00
12.08.2020
5
164638
15,623.25
14.08.2020
4
130368
12,306.74
19.08.2020
3
98604
9,267.88
27.08.2020
1
500
552,534.50
Ukupno:
15
499888
599,730.16