PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 09. 2020. do 30. 09. 2020.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.09.2020
65
22573
54,227,705.00
02.09.2020
67
14640
11,676,115.00
03.09.2020
33
2381
3,299,746.00
04.09.2020
21
10778
6,488,345.00
07.09.2020
45
3607
5,423,104.00
08.09.2020
36
2105
1,268,775.00
09.09.2020
29
2478
1,720,529.00
10.09.2020
43
11698
8,698,824.00
11.09.2020
37
16019
9,694,462.00
14.09.2020
42
4148
2,354,339.00
15.09.2020
28
11165
7,391,365.00
16.09.2020
75
4889
7,646,328.00
17.09.2020
38
5216
6,657,046.00
18.09.2020
42
3852
4,182,056.00
21.09.2020
43
2279
2,236,958.00
22.09.2020
30
1270
741,836.00
23.09.2020
40
3539
2,136,970.00
24.09.2020
52
2813
1,996,353.00
25.09.2020
84
4994
6,657,455.00
28.09.2020
22
2543
1,997,522.00
29.09.2020
102
7012
6,595,089.00
30.09.2020
56
7761
6,403,095.00
Ukupno:
1030
147760
159,494,017.00Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.09.2020
5
184728
2,149,091,962.12
02.09.2020
2
6018
50,564,942.00
03.09.2020
16
283956
3,109,232,094.32
04.09.2020
7
169964
1,788,892,185.67
07.09.2020
3
63724
705,164,953.23
08.09.2020
1
1063
1,085,323.00
09.09.2020
1
2600
2,849,600.00
10.09.2020
15
298724
3,210,283,604.09
11.09.2020
4
33000
363,748,355.71
14.09.2020
7
180536
2,115,637,365.58
15.09.2020
13
213776
2,417,854,481.36
16.09.2020
1
1282
1,285,846.00
17.09.2020
13
465996
4,858,618,697.10
18.09.2020
2
3070
35,317,425.00
21.09.2020
2
81132
794,426,663.49
22.09.2020
3
82600
941,803,108.99
23.09.2020
2
15226
149,770,575.00
24.09.2020
2
2174
2,228,350.00
25.09.2020
3
146542
1,467,176,823.00
28.09.2020
3
8370
89,007,547.07
29.09.2020
3
9517
72,779,482.00
30.09.2020
6
115465
1,231,485,804.96
Ukupno:
114
2369463
25,558,305,189.69Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
08.09.2020
2
65184
5,969.22
14.09.2020
1
3000
3,096,912.00
16.09.2020
6
70002
6,526.29
22.09.2020
6
86604
8,075.68
24.09.2020
1
4000
4,164,364.00
25.09.2020
2
14000
14,369,341.00
29.09.2020
1
760
761,228.16
Ukupno:
19
243550
22,412,416.35