Pregled neuspelih uslovnih ponuda za preuzimanje akcija
(na osnovu Zakona o preuzimanju akcionarskih društava)

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07726716
ISIN: RSHYPOE68424
Naziv: Hypo Alpe-Adria-Bank ag Intern
JMB: FN 108415I
Depozitar HoV: HYPO ALPE-ADRIA-SECURITIES AD
Datum otvaranja: 27. 12. 2007.
Datum zatvaranja: 16. 01. 2008.
Naziv: Hypo Alpe-Adria-Bank AG Intern
JMB: FN 108415 I
Depozitar HoV: HYPO ALPE-ADRIA-SECURITIES AD
Datum otvaranja: 27. 03. 2008.
Datum zatvaranja: 16. 04. 2008.
Naziv: Hypo Alpe-Adria-Bank ag Intern
JMB: FN 108415I
Depozitar HoV: HYPO ALPE-ADRIA-SECURITIES AD
Datum otvaranja: 09. 01. 2007.
Datum zatvaranja: 29. 01. 2007.