17.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AGROBANAT AD PLANDIŠTE

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dil broker“ a.d. Beograd

Saziv-Agrobanat ad Plandište.pdf
Javne nabavke