13.08.2019.

Isplata dividende izdavaoca IMPOL SEVAL valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 18.06.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Societe Generale banka Srbija» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «IMPOL SEVAL» valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti dana 14.08.2019. godine.

Isplata dividende izdavaoca IMPOL SEVAL valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno.pdf
Javne nabavke