17.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BUDUĆNOST AD Preševo

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Odluka o sazivanju redovne sednice skupstine akcionara na dan 17 06 2019.pdf
Javne nabavke