17.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FASIL a.d. Arilje

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“ a.d. Beograd

Izvestaj o bitnom dogadjaju O...Fasil 22062019 - potpisan.pdf
Javne nabavke