17.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FABRIKA MAZIVA FAM AD KRUŠEVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

FAM AD - Poziv za redovnu skupštinu-potpisan.pdf
Javne nabavke