17.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IMPOL SEVAL AD SEVOJNO

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Societe Generale Banka Srbija“ a.d. Beograd

Poziv akcionarima za 33. Skupstinu potpisan.pdf
Javne nabavke