13.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PUPIN TELECOM AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker“ a.d. Beograd

potpisan POZIV ZA GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINU AKCIONARA PUPIN.pdf
Javne nabavke