13.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EROZIJA AD VLADIČIN HAN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker“ a.d. Beograd

Poziv za vanrednu sednicu Erozija ad Vladičin Han.pdf
Javne nabavke