11.10.2019.

Dopuna dnevnog reda sednice Skupštine akcionara izdavaoca TP NAMA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Допуна, Нама 011119 (1).pdf
Javne nabavke