13.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ĐERDAP TURIST AD KLADOVO

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

ĐERDAP TURIST Poziv za skupštinu akcionara potpisan.pdf
Javne nabavke