17.05.2019.

Dopuna dnevnog reda za Skupštinu akcionara izdavaoca ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Odluka o dopuni dnevnog reda.pdf
Javne nabavke