01.07.2020.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TOPOLA UNIVERZAL a.d. Bačka Topola

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «TOPOLA UNIVERZAL» a.d. Bačka Topola od 31.10.2019. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca «TOPOLA UNIVERZAL» a.d. Bačka Topola od 19.06.2020. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Tandem Financial» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «TOPOLA UNIVERZAL» a.d. Bačka Topola, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TOPOLA UNIVERZAL a.d. Bačka Topola.pdf
Javne nabavke