30.06.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca JADAR AD LOZNICA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Izvestaj sa održane skupštine 2020-pt Jadar ad Loznica.pdf
Javne nabavke