17.05.2019.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA
U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «MAŠINOPROJEKT KOPRING» a.d. Beograd od 25.05.2018. godine, Odluke Odbora direktora izdavaoca « MAŠINOPROJEKT KOPRING» a.d. Beograd od 13.05.2019. godine, i zahteva podnetog od strane člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da «MAŠINOPROJEKT KOPRING» a.d. Beograd, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija (pro-rata) Maj 2019.pdf
Javne nabavke