13.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ZVEZDA FILM AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Erste bank“ a.d. Novi Sad

ODLUKA O SAZIVU SKUPSTINE 2019 .pdf
Javne nabavke