11.10.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SJAJ U TAMI AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Позив, ванредна Сјај у тами 071119 (1).pdf
Javne nabavke