Registrovani finansijski instrumenti - Obveznice stare devizne štednje

Naziv izdavaoca Matični broj
REPUBLIKA SRBIJA 07020171