PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 02. 04. 2018. do 24. 04. 2018.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.04.2018
337
33,065,490.00
03.04.2018
154
39,221,052.00
04.04.2018
277
5,845,423.00
05.04.2018
288
7,563,931.00
10.04.2018
310
21,541,575.00
11.04.2018
170
375,568,160.00
12.04.2018
83
17,809,229.00
13.04.2018
205
49,527,620.00
16.04.2018
268
3,253,092.00
17.04.2018
397
7,849,638.00
18.04.2018
287
3,960,051.00
19.04.2018
368
159,749,280.00
20.04.2018
238
4,746,765.00
23.04.2018
396
16,892,504.00
24.04.2018
238
5,002,197.00
Ukupno:
4016
751,596,007.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
13.04.2018
5
8,725,200.00
19.04.2018
5
1,116,748.75
Ukupno:
10
9,841,948.75
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.04.2018
14
27,500,000,000.00
05.04.2018
12
4,230,677,255.85
11.04.2018
15
27,000,000,000.00
12.04.2018
6
3,342,062,587.50
13.04.2018
1
700,338.14
18.04.2018
13
18,700,000,000.00
24.04.2018
2
1,010,014.11
Ukupno:
63
80,774,450,195.60
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.04.2018
1
408,868.79
05.04.2018
81
4,950,000,000.00
12.04.2018
6
346,278,000.00
13.04.2018
1
1,350,000.00
19.04.2018
1
7,000,000.00
Ukupno:
90
5,305,036,868.79