PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 08. 2020. do 13. 08. 2020.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.08.2020
50
5,308,085.00
04.08.2020
40
4,159,941.00
05.08.2020
30
1,658,356.00
06.08.2020
25
662,795.00
07.08.2020
65
3,977,273.00
10.08.2020
22
2,159,459.00
11.08.2020
34
3,021,795.00
12.08.2020
147
5,162,832.00
13.08.2020
50
6,094,952.00
Ukupno:
463
32,205,488.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.08.2020
5
10,000,000,000.00
06.08.2020
4
2,999,715,000.00
12.08.2020
3
10,000,000,000.00
Ukupno:
12
22,999,715,000.00
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
10.08.2020
1
10,946,331.78
Ukupno:
1
10,946,331.78