PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 03. 2017. do 22. 03. 2017.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.03.2017
363
23,315,580.00
02.03.2017
308
46,437,391.00
03.03.2017
346
12,094,129.00
06.03.2017
699
21,687,859.00
07.03.2017
967
67,418,935.00
08.03.2017
388
54,077,990.00
09.03.2017
388
212,035,223.00
10.03.2017
349
43,320,787.00
13.03.2017
284
630,031,491.00
14.03.2017
180
34,527,913.00
15.03.2017
426
30,619,808.00
16.03.2017
262
24,921,726.00
17.03.2017
272
13,597,610.00
20.03.2017
375
18,100,379.00
21.03.2017
374
11,578,743.00
22.03.2017
327
9,184,047.00
Ukupno:
6308
1,252,949,611.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
14.03.2017
9
477,500.00
20.03.2017
466
47,185,530.00
Ukupno:
475
47,663,030.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.03.2017
14
25,000,000,000.00
02.03.2017
1
789,463,200.00
08.03.2017
17
58,300,000,000.00
15.03.2017
16
40,490,000,000.00
16.03.2017
6
6,301,138.81
22.03.2017
15
29,550,000,000.00
Ukupno:
69
154,135,764,338.81
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.03.2017
58
4,824,175,000.00
06.03.2017
6
24,077,082.50
07.03.2017
12
300,000,000.00
08.03.2017
1
724,231.17
20.03.2017
34
957,503,000.00
Ukupno:
111
6,106,479,313.67