PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 04. 2020. do 03. 04. 2020.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.04.2020
40
7,345,867.00
02.04.2020
22
24,914,746.00
03.04.2020
78
14,138,480.00
Ukupno:
140
46,399,093.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.04.2020
3
15,000,000,000.00
02.04.2020
1
749,950.83
Ukupno:
4
15,000,749,950.83
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.04.2020
2
3,196,000.00
Ukupno:
2
3,196,000.00