PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 01. 2005. do 31. 01. 2005.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.01.2005
319
618,165,798.00
05.01.2005
1099
333,782,816.00
06.01.2005
391
118,842,800.00
13.01.2005
481
525,425,175.00
14.01.2005
310
110,436,456.00
17.01.2005
430
281,627,190.00
18.01.2005
748
233,548,530.00
19.01.2005
594
168,904,262.00
20.01.2005
405
67,402,971.00
21.01.2005
403
141,818,308.00
24.01.2005
549
99,490,188.00
25.01.2005
440
105,002,121.00
26.01.2005
536
105,270,342.00
27.01.2005
558
102,077,344.00
28.01.2005
587
104,089,024.00
31.01.2005
480
97,401,203.00
Ukupno:
8330
3,213,284,528.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.01.2005
31
33,802,200.00
10.01.2005
25
9,361,000.00
13.01.2005
1552
274,023,900.00
20.01.2005
43
34,781,403.44
21.01.2005
4
82,800.00
28.01.2005
302
66,027,490.00
Ukupno:
1957
418,078,793.44Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
11.01.2005
20
1,324,608,671.08
25.01.2005
2
949,648,570.00
31.01.2005
19
89,877,900.00
Ukupno:
41
2,364,135,141.08Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
11.01.2005
6
1,341,575,822.32
12.01.2005
1
50,000.00
13.01.2005
1
108,555.00
19.01.2005
1
1,696,920.00
26.01.2005
1
600,000.00
Ukupno:
10
1,344,031,297.32