PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 02. 2006. do 28. 02. 2006.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2006
577
181,816,894.00
02.02.2006
924
110,877,402.00
03.02.2006
530
63,911,006.00
06.02.2006
498
77,876,265.00
07.02.2006
945
229,465,025.00
08.02.2006
581
268,615,763.00
09.02.2006
595
149,161,807.00
10.02.2006
582
233,472,740.00
13.02.2006
434
89,197,414.00
14.02.2006
539
138,637,511.00
16.02.2006
655
239,577,332.00
17.02.2006
399
113,711,354.00
20.02.2006
502
118,630,767.00
21.02.2006
506
145,900,422.00
22.02.2006
980
250,520,038.00
23.02.2006
569
119,448,115.00
24.02.2006
531
168,954,318.00
27.02.2006
448
198,225,123.00
28.02.2006
573
153,777,957.00
Ukupno:
11368
3,051,777,253.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
14.02.2006
33
201,996,000.00
22.02.2006
47
4,374,000.00
28.02.2006
30
12,994,494.00
Ukupno:
110
219,364,494.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2006
12
2,051,960,000.00
03.02.2006
41
4,170,500,000.00
06.02.2006
8
810,000,000.00
07.02.2006
9
868,070,273.53
08.02.2006
28
3,412,900,000.00
09.02.2006
12
735,000,000.00
10.02.2006
10
798,000,000.00
14.02.2006
9
603,627,500.00
17.02.2006
29
3,493,000,000.00
20.02.2006
10
715,000,000.00
21.02.2006
11
964,481,409.04
22.02.2006
26
3,235,840,000.00
23.02.2006
12
2,000,000,000.00
24.02.2006
26
2,015,000,000.00
27.02.2006
9
490,000,000.00
28.02.2006
3
7,061,313.94
Ukupno:
255
26,370,440,496.51Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.02.2006
1
2,715,072.00
07.02.2006
1
625,200.00
Ukupno:
2
3,340,272.00