PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 08. 2006. do 31. 08. 2006.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.08.2006
311
102,788,632.00
02.08.2006
311
87,671,493.00
03.08.2006
265
82,868,739.00
04.08.2006
360
600,800,852.00
07.08.2006
282
375,794,138.00
08.08.2006
301
226,019,427.00
09.08.2006
448
584,325,513.00
10.08.2006
302
70,263,373.00
11.08.2006
425
137,893,954.00
14.08.2006
540
345,133,565.00
15.08.2006
510
513,479,782.00
16.08.2006
474
231,802,849.00
17.08.2006
449
127,731,312.00
18.08.2006
450
199,685,514.00
21.08.2006
449
170,082,832.00
22.08.2006
455
389,205,804.00
23.08.2006
405
681,636,923.00
24.08.2006
330
114,499,532.00
25.08.2006
416
421,763,759.00
28.08.2006
463
112,085,572.00
29.08.2006
257
60,055,245.00
30.08.2006
337
131,938,581.00
31.08.2006
305
204,064,932.00
Ukupno:
8845
5,971,592,323.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
07.08.2006
179
13,808,200.00
10.08.2006
81
194,166,000.00
14.08.2006
6395
41,299,955,065.00
15.08.2006
19
748,992.00
23.08.2006
43
8,966,100.00
24.08.2006
39
76,734,000.00
29.08.2006
52
6,038,268.00
30.08.2006
27
8,351,469.00
Ukupno:
6835
41,608,768,094.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.08.2006
52
6,995,000,000.00
04.08.2006
66
8,145,000,000.00
07.08.2006
14
715,000,000.00
08.08.2006
3
868,720,237.21
09.08.2006
42
4,697,787,750.00
11.08.2006
47
4,796,757,135.00
16.08.2006
29
6,000,000,000.00
18.08.2006
14
11,000,000,000.00
21.08.2006
17
2,000,000,000.00
22.08.2006
6
965,889,461.70
23.08.2006
62
17,500,000,000.00
24.08.2006
28
2,817,090,000.00
25.08.2006
74
11,950,600,000.00
28.08.2006
29
1,659,340,000.00
29.08.2006
6
483,491,085.89
30.08.2006
43
5,435,000,000.00
Ukupno:
532
86,029,675,669.80Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.08.2006
1
205,740.00
Ukupno:
1
205,740.00