PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 09. 2006. do 30. 09. 2006.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.09.2006
743
1,378,612,584.00
04.09.2006
334
462,384,446.00
05.09.2006
375
145,303,739.00
06.09.2006
301
77,685,854.00
07.09.2006
338
687,862,419.00
08.09.2006
266
358,737,035.00
11.09.2006
360
239,701,952.00
12.09.2006
381
127,295,997.00
13.09.2006
357
212,428,909.00
14.09.2006
291
848,004,958.00
15.09.2006
365
431,082,387.00
18.09.2006
612
413,966,700.00
19.09.2006
398
497,049,941.00
20.09.2006
530
509,188,217.00
21.09.2006
743
798,470,647.00
22.09.2006
611
222,798,222.00
25.09.2006
501
617,422,986.00
26.09.2006
510
258,303,459.00
27.09.2006
813
353,368,036.00
28.09.2006
465
268,159,657.00
29.09.2006
654
434,178,700.00
Ukupno:
9948
9,342,006,845.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
07.09.2006
3
14,511,266.00
08.09.2006
2
5,395,002,569.25
15.09.2006
8
245,000.00
18.09.2006
19
424,200.00
19.09.2006
28
378,674,044.30
Ukupno:
60
5,788,857,079.55Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.09.2006
13
7,920,000,000.00
04.09.2006
14
1,125,000,000.00
05.09.2006
3
484,088,081.00
06.09.2006
12
9,535,000,000.00
08.09.2006
22
13,881,000,000.00
13.09.2006
24
8,550,000,000.00
15.09.2006
21
14,380,000,000.00
18.09.2006
12
2,500,000,000.00
19.09.2006
3
485,018,200.00
20.09.2006
21
13,130,000,000.00
22.09.2006
25
20,496,000,000.00
25.09.2006
13
1,242,000,000.00
27.09.2006
23
10,482,000,000.00
29.09.2006
20
13,795,000,000.00
Ukupno:
226
118,005,106,281.00Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00