PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 11. 2007. do 30. 11. 2007.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.11.2007
966
280,134,692.00
02.11.2007
915
387,207,998.00
05.11.2007
893
404,822,727.00
06.11.2007
714
421,548,941.00
07.11.2007
833
417,641,119.00
08.11.2007
892
349,114,923.00
09.11.2007
1015
413,648,015.00
12.11.2007
1001
422,377,803.00
13.11.2007
834
240,687,476.00
14.11.2007
793
476,319,747.00
15.11.2007
657
435,048,295.00
16.11.2007
780
598,038,750.00
19.11.2007
809
599,843,479.00
20.11.2007
535
203,420,387.00
21.11.2007
629
169,189,121.00
22.11.2007
693
230,690,773.00
23.11.2007
682
400,044,475.00
26.11.2007
735
190,489,419.00
27.11.2007
780
508,044,421.00
28.11.2007
691
280,847,863.00
29.11.2007
522
163,464,118.00
30.11.2007
853
334,516,343.00
Ukupno:
17222
7,927,140,885.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.11.2007
24
203,162,400.00
05.11.2007
5
252,000.00
06.11.2007
11
831,200.00
07.11.2007
25
3,830,400.00
12.11.2007
6
22,939,200.00
14.11.2007
28
63,638,700.00
15.11.2007
231
18,018,675.00
19.11.2007
305
273,163,728.00
20.11.2007
114
4,851,250.00
22.11.2007
783
53,122,430.00
27.11.2007
780
14,781,000.00
Ukupno:
2312
658,590,983.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.11.2007
26
49,430,000,000.00
06.11.2007
4
790,580,316.40
07.11.2007
25
46,770,000,000.00
09.11.2007
25
44,030,000,000.00
14.11.2007
27
50,960,000,000.00
16.11.2007
27
53,570,000,000.00
21.11.2007
24
42,080,000,000.00
23.11.2007
28
48,700,000,000.00
27.11.2007
3
790,893,700.00
28.11.2007
29
60,915,000,000.00
30.11.2007
27
55,885,000,000.00
Ukupno:
245
453,921,474,016.40Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00