PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 02. 2007. do 28. 02. 2007.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2007
905
387,182,481.00
02.02.2007
885
716,824,116.00
05.02.2007
955
636,808,800.00
06.02.2007
991
509,858,224.00
07.02.2007
1017
463,356,262.00
08.02.2007
865
307,395,727.00
09.02.2007
1118
819,743,844.00
12.02.2007
1177
1,232,893,661.00
13.02.2007
1104
761,231,846.00
14.02.2007
1046
483,409,764.00
16.02.2007
1138
467,532,507.00
19.02.2007
1291
597,598,197.00
20.02.2007
1426
621,747,879.00
21.02.2007
1075
409,079,156.00
22.02.2007
1075
285,049,568.00
23.02.2007
936
572,036,995.00
26.02.2007
1118
644,959,734.00
27.02.2007
890
521,095,678.00
28.02.2007
905
436,609,086.00
Ukupno:
19917
10,874,413,525.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2007
370
37,506,700.00
02.02.2007
7
1,229,600.00
08.02.2007
47
4,764,796.00
12.02.2007
121
14,760,000.00
13.02.2007
4
232,200.00
14.02.2007
339
41,558,200.00
16.02.2007
65
67,467,536.00
19.02.2007
176
10,197,000.00
21.02.2007
104
12,768,000.00
22.02.2007
134
11,016,949.00
23.02.2007
511
23,916,920.00
27.02.2007
8
331,200.00
28.02.2007
4
26,700.00
Ukupno:
1890
225,775,801.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.02.2007
26
35,802,000,000.00
06.02.2007
8
976,448,977.71
07.02.2007
28
41,406,000,000.00
09.02.2007
27
33,084,000,000.00
14.02.2007
23
26,890,000,000.00
16.02.2007
26
31,415,000,000.00
21.02.2007
28
36,465,000,000.00
23.02.2007
29
36,590,000,000.00
27.02.2007
3
489,059,500.00
28.02.2007
30
34,620,000,000.00
Ukupno:
228
277,737,508,477.71Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
19.02.2007
4
65,256.00
Ukupno:
4
65,256.00