PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 03. 2007. do 31. 03. 2007.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.03.2007
774
405,087,545.00
02.03.2007
1082
612,412,779.00
05.03.2007
970
877,640,362.00
06.03.2007
1026
840,941,618.00
07.03.2007
904
452,828,146.00
08.03.2007
893
533,074,574.00
09.03.2007
1038
640,066,446.00
12.03.2007
1206
797,497,202.00
13.03.2007
1211
1,075,208,590.00
14.03.2007
1308
932,174,978.00
15.03.2007
1369
1,213,726,910.00
16.03.2007
1233
433,469,202.00
19.03.2007
1222
551,998,546.00
20.03.2007
1072
455,544,855.00
21.03.2007
1242
490,823,065.00
22.03.2007
1138
582,635,516.00
23.03.2007
1406
854,449,164.00
26.03.2007
1415
762,121,923.00
27.03.2007
1663
978,898,310.00
28.03.2007
1753
594,968,723.00
29.03.2007
1876
902,230,621.00
30.03.2007
2104
1,735,244,004.00
Ukupno:
27905
16,723,043,079.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.03.2007
2
7,766,400.00
02.03.2007
51
18,929,840.00
06.03.2007
132
21,380,800.00
08.03.2007
21
2,120,415.00
09.03.2007
36
18,353,500.00
15.03.2007
48
1,497,749.00
19.03.2007
94
1,327,050.00
20.03.2007
1
83,410.00
21.03.2007
4
6,991,940.00
22.03.2007
112
2,613,000.00
26.03.2007
20
43,857,000.00
27.03.2007
62
1,486,760.00
28.03.2007
108
7,747,500.00
29.03.2007
57
6,446,920.00
30.03.2007
96
3,551,040.00
Ukupno:
844
144,153,324.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.03.2007
26
35,155,000,000.00
06.03.2007
7
489,290,959.45
07.03.2007
28
30,150,000,000.00
09.03.2007
27
32,980,000,000.00
14.03.2007
26
32,370,000,000.00
16.03.2007
23
33,545,000,000.00
20.03.2007
4
980,227,650.00
21.03.2007
26
30,960,000,000.00
23.03.2007
28
33,940,000,000.00
28.03.2007
26
33,030,000,000.00
30.03.2007
22
32,140,000,000.00
Ukupno:
243
295,739,518,609.45Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
07.03.2007
2
114,801.00
Ukupno:
2
114,801.00