PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 06. 2007. do 30. 06. 2007.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2007
1192
404,722,157.00
04.06.2007
1340
699,051,668.00
05.06.2007
1037
366,543,359.00
06.06.2007
1119
525,214,446.00
07.06.2007
1053
456,834,582.00
08.06.2007
1009
346,930,489.00
11.06.2007
1000
502,116,199.00
12.06.2007
925
495,506,404.00
13.06.2007
895
377,305,725.00
14.06.2007
946
745,308,698.00
15.06.2007
1170
951,078,032.00
18.06.2007
971
502,486,565.00
19.06.2007
901
435,037,912.00
20.06.2007
920
245,927,410.00
21.06.2007
808
285,398,300.00
22.06.2007
945
292,025,043.00
25.06.2007
1053
505,455,633.00
26.06.2007
958
325,193,725.00
27.06.2007
928
606,553,442.00
28.06.2007
867
197,938,036.00
29.06.2007
1023
304,252,690.00
Ukupno:
21060
9,570,880,515.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.06.2007
9
40,932,330.00
07.06.2007
5
138,682.50
11.06.2007
11
7,901,545,429.12
13.06.2007
86
67,921,000.00
14.06.2007
97
9,697,908.00
15.06.2007
89
170,765,466.00
21.06.2007
183
35,505,050.00
22.06.2007
14
1,431,852.00
25.06.2007
16
6,594,000.00
28.06.2007
604
105,656,508.00
Ukupno:
1114
8,340,188,225.62Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2007
24
22,635,000,000.00
05.06.2007
8
492,488,595.80
06.06.2007
24
25,575,000,000.00
08.06.2007
25
32,150,000,000.00
13.06.2007
28
36,070,000,000.00
15.06.2007
24
25,385,000,000.00
19.06.2007
7
985,044,912.10
20.06.2007
21
22,985,000,000.00
22.06.2007
26
36,600,000,000.00
27.06.2007
26
36,565,000,000.00
29.06.2007
17
12,905,000,000.00
Ukupno:
230
252,347,533,507.90Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
28.06.2007
1
1,477,174.40
29.06.2007
3
709,797,600.00
Ukupno:
4
711,274,774.40