PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 03. 2008. do 31. 03. 2008.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.03.2008
503
120,845,180.00
04.03.2008
462
160,146,177.00
05.03.2008
387
459,117,178.00
06.03.2008
460
140,065,511.00
07.03.2008
524
242,883,534.00
10.03.2008
526
233,672,348.00
11.03.2008
561
318,473,935.00
12.03.2008
523
176,059,271.00
13.03.2008
403
104,601,523.00
14.03.2008
693
170,560,271.00
17.03.2008
498
185,771,271.00
18.03.2008
577
267,925,175.00
19.03.2008
580
210,733,935.00
20.03.2008
594
205,225,326.00
21.03.2008
590
144,275,620.00
24.03.2008
497
137,200,212.00
25.03.2008
720
214,147,217.00
26.03.2008
636
179,731,139.00
27.03.2008
493
66,283,030.00
28.03.2008
778
286,961,415.00
31.03.2008
440
138,544,714.00
Ukupno:
11445
4,163,223,982.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.03.2008
173
11,096,000.00
12.03.2008
3
81,000.00
13.03.2008
269
510,080,000.00
19.03.2008
108
14,819,040.00
20.03.2008
802
91,880,200.00
24.03.2008
29
6,501,800.00
25.03.2008
250
15,411,592.00
27.03.2008
40
2,987,440.00
28.03.2008
828
39,827,330.00
31.03.2008
63
6,589,000.00
Ukupno:
2565
699,273,402.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.03.2008
2
395,733,815.32
05.03.2008
27
41,820,000,000.00
07.03.2008
25
58,230,000,000.00
12.03.2008
24
40,130,000,000.00
14.03.2008
25
58,940,000,000.00
18.03.2008
2
989,354,192.02
19.03.2008
24
38,430,000,000.00
21.03.2008
25
65,810,000,000.00
26.03.2008
23
42,890,000,000.00
28.03.2008
25
71,950,000,000.00
Ukupno:
202
419,585,088,007.34Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
26.03.2008
2
5,510,038.40
Ukupno:
2
5,510,038.40