PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 07. 2008. do 31. 07. 2008.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.07.2008
309
61,009,521.00
02.07.2008
424
97,909,114.00
03.07.2008
525
366,794,545.00
04.07.2008
419
206,551,996.00
07.07.2008
342
659,126,725.00
08.07.2008
333
208,903,648.00
09.07.2008
458
644,179,202.00
10.07.2008
282
462,043,760.00
11.07.2008
407
180,903,595.00
14.07.2008
369
103,088,192.00
15.07.2008
332
59,401,195.00
16.07.2008
354
187,993,424.00
17.07.2008
282
292,077,560.00
18.07.2008
406
367,196,688.00
21.07.2008
470
111,205,746.00
22.07.2008
420
465,465,447.00
23.07.2008
356
379,627,477.00
24.07.2008
339
566,276,104.00
25.07.2008
409
79,995,716.00
28.07.2008
322
93,092,617.00
29.07.2008
352
121,255,891.00
30.07.2008
374
41,377,812.00
31.07.2008
345
49,056,786.00
Ukupno:
8629
5,804,532,761.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.07.2008
32
10,612,540.00
03.07.2008
17
22,856,000.00
04.07.2008
170
41,781,600.00
07.07.2008
883
90,355,619.00
08.07.2008
201
12,741,540.00
11.07.2008
690
539,207,407.96
14.07.2008
43
3,586,050.00
15.07.2008
409
18,469,800.00
21.07.2008
142
2,133,607,930.00
22.07.2008
1610
648,454,081.92
24.07.2008
1
520,800.00
25.07.2008
342
70,985,040.00
28.07.2008
3
755,200.00
29.07.2008
86
13,338,283.00
31.07.2008
2
17,850.00
Ukupno:
4631
3,607,289,741.88Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.07.2008
21
47,250,000,000.00
04.07.2008
24
52,550,000,000.00
09.07.2008
27
54,015,000,000.00
11.07.2008
25
55,020,000,000.00
16.07.2008
21
35,190,000,000.00
18.07.2008
25
49,995,000,000.00
23.07.2008
27
58,320,000,000.00
25.07.2008
27
61,775,000,000.00
30.07.2008
25
50,760,000,000.00
Ukupno:
222
464,875,000,000.00Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00